จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 25/6/2557 11:18:51     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 352

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการตามแผนประจำปีงบประมาณ 2557 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 โดยมีอาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

สถานที่จัดโครงการ : ปิยะพรฮิลล์ พาราไดซ์ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เนื้อหาข่าว : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธินี รุณผาบ
ภาพข่าว : นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น

ข่าวล่าสุด