..ร่วมการประชุมสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 848

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โดยทางสมาคมฯ พร้อมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

ข่าวล่าสุด