กิจกรรม “Big Cleaning Day” 27 มิถุนายน 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 30/6/2557 9:23:25     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 258

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด ในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว ผอ.ณัฐฐินีย์ สินฉิม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้กล่าววัตถุประสงค์รายงานแก่ประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤษฎา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หลังจากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานต่างๆที่ได้เข้าร่วม โครงการกิจกรรม 5ส. ของสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เสร็จจากการมอบรางวัล ....นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้างานทุกงาน และบุคลากรกองกิจการนักศึกษาทุกคน ได้ลงพื้นที่บริเวณรอบอาคารอำนวยยศสุข และรอบสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ราชกัลยา ร่วมมือร่วมใจ ร่วมพลังสามัคคีพัฒนาทำความสะอาดตามพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความน่าอยู่ให้แก่สถานที่ทำงาน และความสามัคคีของบุคลากรทุกคน เพื่อก้าวสู่การเป็นกรีนออฟฟิศ?

ข่าวล่าสุด