โครงการอบรมนักศึกษาอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 790

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล  จัดโครงการอบรมนักศึกษาอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค  ในวันที่  27  พฤษภาคม  2554  ณ โรงอาหารเทิดกสิกร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สังกัดชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค  ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดูแลร้านอาหารของมหาวิทยาลัย กระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและประกอบอาหารให้ถูกหลักอนามัยสำหรับผู้บริโภค

 

ข่าวล่าสุด