ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 455

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา จัดตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่  23-24 พฤษภาคม  2554  ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9  และในวันที่  26  พฤษภาคม  2554  ณ งานอนามัยและพยาบาล 

ข่าวล่าสุด