โครงการอาสาสร้างสุขภาพป้องกันโรค

ปรับปรุงข้อมูล : 5/8/2556 15:37:38     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 491

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ "อาสาสร้างสุขภาพป้องกันโรค" เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในกลุ่มนนักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รู้จักวิธีการช่วยเหลือดูแล แก้ไขปัญหาสุขภาพในกลุ่มนักศึกษาด้วยกัน และสามารถตัดสินใจ ส่งต่อได้อย่างเหมาะสม ในวันที่ 19 และ 26  พฤษภาคม 2554 ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด