กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 9/7/2557 10:03:54     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 276

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2557
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด