ประกาศ ด่วน! รับสมัครคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4204

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ประกาศ ด่วน!

รับสมัคร คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในเขต  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554

 คุณสมบัติ

        1.ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยฯ หรือมีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.เชียงใหม่ เท่านั้น รับจำนวนจำกัด นักศึกษาท่านใดต้องการรายได้พิเศษ ติดต่อลงชื่อได้ที่ ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2 (รับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป) 

หลักฐานการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

หมดเขต รับสมัคร 3 มิ.ย. 54

 

หมายเหตุ

ไม่รับลงชื่อทางโทรศัพท์ ต้องติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น

ข่าวล่าสุด