..ตรวจเยี่ยมกิจการด้านการพัฒนานักศึกษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 552

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตรวจเยี่ยมกิจการด้านการพัฒนานักศึกษาภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ หอพักนักศึกษา โรงอาหารเทิดกสิกร และอาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและนำเสนอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค์ของการดำเนินงานเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากท่านอธิการบดี

ข่าวล่าสุด