โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักประจำปี 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 25/8/2557 10:55:10     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 290

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักประจำปี 2557 (วันที่ 5 นักศึกษาหอพักชายสหศิลป์,นักศึกษาหอพักญิงรัตมา)โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี , นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ,นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก พร้อมด้วยหัวหน้างานสังกัดกองกิจการนักศึกษา มาให้โอวาทและแนะนำการใช้ชีวิตอยู่หอพัก สอนเน้นให้นักศึกษาใหม่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข .... วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 19:00-22:00น. ณ หอพักนักศึกษาหญิงรัตมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด