ผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา เข้ารับโล่เกียรติคุณ วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2557 16:13:35     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 343

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น

นายสุรชัย ศรีนรจันทร์ แม่โจ้รุ่น 74 เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นสาขาคุณธรรมและจริยธรรม

นายปิยะพงษ์ ยงเพ็ชร แม่โจ้รุ่น 74 เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีเด่นสาขาพัฒนาเยาวชน

ผอ.สุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำตัวแทนจากคณะทำงาน สสส.แม่โจ้ นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง ทูลเกล้าถวายผลงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ เจลมาส์กหน้าจากสาหร่ายเตา และหนังสือ ณ กาลเวลาในโอกาสครบรอบแม่โจ้ 80 ปี โดยพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ฯ ในงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง

ติดตามข่าวสารกองกิจการนักศึกษาได้ที่
https://www.facebook.com/stumju

ข่าวล่าสุด