งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 24/9/2557 12:59:27     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 197

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ช่วงเช้าวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2557 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานอธิการบดีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ นางบุษบา ยศราช , นางสุพิศ นันทรัตพันธุ์ , นางทองสุก จันทร์แก้ว , และ นายอิ่นคำ หนวด โดยในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ และมอบของที่ระลึก หลังจากนั้นก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำงานอธิการบดีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

แหล่งที่มา...http://prmju.mju.ac.th/P_Fact_all_Show.aspx?Pcode=2980

ข่าวล่าสุด