มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กองกิจการนักศึกษา ประจำปี 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 29/9/2557 9:38:55     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 209

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกองกิจการนักศึกษา ประจำปี 2557 ณ สวนอาหารกุ้งเต้นนาบัว เชียงใหม่

1.นายอิ่นคำ หนวดคำ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 1 สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

2. นางทองสุก จันทร์แก้ว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

3. นางสุพิศ นันทรัตพันธุ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานหอพัก

ภาพ : Noppakit Phaeporn

ข่าวล่าสุด