โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษา วันที่ 19 พ.ย. 2557 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปรับปรุงข้อมูล : 20/11/2557 9:08:23     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 208

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 19 พ.ย. 2557 ณ ตึกคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำโดย นายสุกิจ ติดชัย (ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา) นางอรณุตรา จ่ากุญชร (หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา) นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต (หัวหน้างานหอพัก) นักวิชาการศึกษา แต่ละคณะ องค์กรนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ "Bangkok University" The Creative University

ภาพ:ข่าว นายวงศ์วรัณ เทพคำ

ข่าวล่าสุด