ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 22/11/2557 18:15:50     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1540

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานบัณฑิต

Facebook ศูนย์ประสานงานบัณฑิต

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายประสานงานบัณฑิต
ห้องศูนย์ประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 3 (โซนหลัง)

โทร. 082-3846326 เวลา 09.00-20.00 น.

โทร. 094-6024381 เวลา 09.00-20.00 น.

โทร. 085-5156064 เวลา 09.00-20.00 น.

 

 

 

 

 

เปิดระบบรายงานตัวบัณฑิต วันที่ 1-31 ธ.ค. 2557

(กำหนดการอื่นๆรอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย)

 

ข่าวล่าสุด