พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556-2557

ปรับปรุงข้อมูล : 20/11/2557 14:57:56     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 791

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ข่าวล่าสุด