ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ปรับปรุงข้อมูล : 9/12/2557 13:01:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3397

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตที่บันทึกรายการและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ หลังเวลา 12.00 น. ในวันถัดไป

--------------------------------------------

ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 นี้จะเป็นวันแรกที่เปิดระบบศูนย์ประสานงานบัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตเข้ามากรอกข้อมูล โดยเปิดระบบตั้งแต่วันที่1- 31 ธันวาคม 2557

http://www.stu.mju.ac.th/bunditmaejo/

ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายประสานงานบัณฑิต 

ห้องศูนย์ประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 3 (โซนหลัง)

โทร. 082-3846326 เวลา 09.00-20.00 น.

โทร. 094-6024381 เวลา 09.00-20.00 น. 

โทร. 085-5156064 เวลา 09.00-20.00 น.

ข่าวล่าสุด