โครงการปฐมนิเทศนักกีฬาโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1085

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

นักกีฬาโควต้าโปรดทราบ!!!  หากนักศึกษาท่านใดที่มีการเรียนการสอนตรงกับวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2554 ให้มาติดต่อรับหนังสือขออนุญาตเวลาเรียนได้ที่งานการกีฬา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ติดต่อสอบถามโทร 082-1851452  เชิญนักกีฬาโควต้าทุกท่านเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักกีฬาโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันเสาร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น ๔ ศูนย์กิจการนักศึกษา  อาคารอำนวย ยศสุข  ติดต่อสอบถามโทร. ๐๕๓-๘๗๕๓๑๕

ข่าวล่าสุด