เรียนว่าที่บัณฑิตแม่โจ้ทุกท่าน.....

ปรับปรุงข้อมูล : 12/12/2557 14:59:09     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 716

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอทุกท่านกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทุกคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล หากไม่กรอกจะไม่สามารถดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ของการเข้ารับปริญญาได้ต่อไป (ทั้งนี้ ในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถปรับแก้ไขความคืบหน้าของบัณฑิตทุกท่านได้) 
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นี้

เว็บกรอกข้อมูล --> http://www.survey.mju.ac.th/

ข่าวล่าสุด