(ร่าง) การเรียงลำดับคณะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

ปรับปรุงข้อมูล : 17/12/2557 8:57:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 473

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

(ร่าง) การเรียงลำดับคณะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

 

สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายประสานงานบัณฑิต 

ห้องศูนย์ประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 3 (โซนหลัง)

โทร. 082-3846326 เวลา 09.00-20.00 น.

โทร. 094-6024381 เวลา 09.00-20.00 น. 

โทร. 085-5156064 เวลา 09.00-20.00 น.

ข่าวล่าสุด