ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี

ปรับปรุงข้อมูล : 8/1/2558 10:25:21     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 127

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี โดยนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ท่าน รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ศิษย์เก่าแม่โจ้ นายสุกิจ ติดชัย (ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา) นางอรณุตรา จ่ากุญชร (หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา) นางสาวรัศมี อภิรมย์ (หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา) ฝ่ายปกครองนักศึกษา องค์กรนักศึกษา และสภานักศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด