ให้โอวาทแก่นักกีฬา/ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ ก่อนการเดินทางเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์"

ปรับปรุงข้อมูล : 13/1/2558 11:19:38     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 238

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 7.40 น. อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้โอวาทแก่นักกีฬา/ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ ก่อนการเดินทางเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข้อมูล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์"

http://www.kps.ku.ac.th/nontrigame/

ข่าวล่าสุด