ขอเชิญบริจาคโลหิต วันที่ ๑๕,๑๖ และ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

ปรับปรุงข้อมูล : 13/1/2558 11:23:06     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 134

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบริจาคโลหิต วันที่ ๑๕,๑๖ และ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

ณ โรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ข่าวล่าสุด