กองกิจการนักศึกษา มอบเงินค่าสินไหมมรณกรรม

ปรับปรุงข้อมูล : 15/1/2558 14:10:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 161

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. นางเจริญศรี เอี้ยงกุญชร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มอบเงินค่าสินไหมมรณกรรม ของนายณัฐพล สุเป็ง นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ แก่นายอนันต์ สุเป็ง(บิดา)และนางแสงหล้า สุเป็ง(มารดา)

ข่าวล่าสุด