แจ้งการเตรียมความพร้อมและกำหนดการรายงานตัวของบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

ปรับปรุงข้อมูล : 28/1/2558 13:28:51     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2151

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการเตรียมความพร้อมและกำหนดการรายงานตัวของบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ครั้งที่ 37) ดังนี้

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.00-12.00 น. รายงานตัวบัณฑิต ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 18.00 น. เข้ารับฟังคำชี้แจงพร้อมฝึกซ้อม
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00-18.00 น. ฝึกซ้อมโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกฯ
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 05.30-17.00 น. การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีรับเหรียญรางวัลเรียนดี และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ 
(หากไม่มารายงานตัวหรือขาดฝึกซ้อมถือว่าสละสิทธิ์)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00-17.00 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มที่ 1 
วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00-17.00 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มที่ 2

คำแนะนำเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ
-งานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ถือเป็นงานพระราชพิธี และเป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บัณฑิตแม่โจ้ทุกท่าน คณะกรรมการทุกฝ่าย
จึงร่วมกันดำเนินการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด 
-ขอให้บัณฑิตทุกท่าน
เตรียมความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกาย เครื่องแต่งกาย และอื่น ๆ ให้เเหมาะสมในวันสำคัญนี้ (อาทิ ทรงผม/ เล็บมือ/รองเท้า ทุกอย่างต้องสะอาด ควรฝึกซ้อมใส่และหาวิธีป้องกันเท้าเจ็บด้วย)
-ขอให้ทุกท่านศึกษารายละเอียดจาก
คู่มือฝึกซ้อมบัณฑิตได้ที่ http://www.stu.mju.ac.th/bunditmaejo/
-หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อที่ ศูนย์ประสานงานบัณฑิตแม่โจ้ 0823846326

ข่าวล่าสุด