ประกาศ นักศึกษา และบุคลากร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ อาคาร แผ่พืชน์ และอาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2729

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด