กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง IDP ให้กับบุคลากรในสังกัดกองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 5/2/2558 9:29:25     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 244

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. กองกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง IDP ให้กับบุคลากรในสังกัด โดยมีวิทยากรให้ความรู้จาก กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข.

ข่าวล่าสุด