ประกาศ เรื่องห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกคณะ และองค์กรนักศึกษาทุกระดับ แทรกขบวนแถวของบัณฑิตหรือทำการบูมในระหว่างการเดินแถวของบัณฑิตโดยเด็ดขาด

ปรับปรุงข้อมูล : 9/2/2558 9:28:50     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 214

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่องห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกคณะ และองค์กรนักศึกษาทุกระดับ แทรกขบวนแถวของบัณฑิตหรือทำการบูมในระหว่างการเดินแถวของบัณฑิตโดยเด็ดขาด

ข่าวล่าสุด