..ประชุมคณะกรรมการด้านการกีฬา..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 489

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านการกีฬา เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาด้านกีฬา การก่อสร้างสนามกีฬาเพิ่มเติม และการร่างระเบียบข้อบังคับของนักกีฬาโควต้า เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น ๓ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด