รายชื่อนักศึกษา-บุคลากรที่ได้รับเงินคืนค่าประกันอุบัติเหตุ ครั้งที่ 6/2558

ปรับปรุงข้อมูล : 9/3/2558 14:41:48     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 314

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษา-บุคลากรที่ได้รับเงินคืนค่าประกันอุบัติเหตุ ครั้งที่ 6/2558

1.นางสาวอาริษา ใสชาต
2.นางสาววริษฐา สุภาแก้ว
3.นางสาวจันจิรา นันโท
4.นายลิปิกร สุขมาสุวัฒน์
5.นางสาวกมลทิพย์ ปฐมกนก
6.นางสาวชลัยรัตน์ แสนเวียง
7.นางสาวรัตนาภรณ์ อินแก้ว
8.นางสาวกุลธิดา อุดหมอ
9.นายสุชานนท์ ดองแก้ว
10.นางสาวผลัยสุดา หงษ์สกุล
11.นายวิภู สุนทรโรจน์

ข่าวล่าสุด