ประกาศ นักศึกษารหัส 55 และ 56 ติดต่อรับซีดีเพลงมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ในวัน เวลาราชการ

ปรับปรุงข้อมูล : 20/3/2558 11:11:04     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 207

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ประกาศ นักศึกษารหัส 55 และ 56 ติดต่อรับซีดีเพลงมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ในวัน เวลาราชการ

ข่าวล่าสุด