แจ้งข้อมูลหอพักเอกชนที่ประกอบกิจการผ่านการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองมาตรฐาน

ปรับปรุงข้อมูล : 3/4/2558 15:21:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 366

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการและสวสัดิการ กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมเครือข่ายหอพักเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแจ้งข้อมูลหอพักที่ประกอบกิจการผ่านการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองมาตรฐาน ตามรายละเอียดที่แนบ ชุดที่ 1(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2558) นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับ คุณประยงค์ บูรณานุสรพงษ์ ประธานเครือข่าย โทร.081-0329966

ข่าวล่าสุด