โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย ประจำปีการศึกษา 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 10/4/2558 8:38:12     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 172

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ช่วงวันที่ 2, 7, 8 และ 9 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรุ่นพี่ที่ดี และมีวินัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานหอพักฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวล่าสุด