บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหารซีพี

ปรับปรุงข้อมูล : 29/4/2558 14:11:22     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 179

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหารซีพี จำนวน 4,400 บาท ให้กับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำไปร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นางสาวประภาพรรณ เทียมถวิล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ และนางกัลยา ธนันชัย เป็นผู้แทนรับมอบ

ข่าวล่าสุด