รดน้ำดำหัวและขอพรจากท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เนื่องในวันปีใหม่ไทย

ปรับปรุงข้อมูล : 29/4/2558 14:14:04     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 133

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. กองกิจการนักศึกษา นำโดย นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย หัวหน้างาน สังกัดกองกิจการนักศึกษา บุคลากรสังกัดกองกิจการนักศึกษา และฝ่ายปกครองนักศึกษา เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรจากท่าน รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เนื่องในวันปีใหม่ไทย

ข่าวล่าสุด