เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสันทราย นำกระเช้าเข้าขอบคุณผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 29/4/2558 14:38:46     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 230

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.15 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำกระเช้าเข้าขอบคุณ นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เนื่องจากทางกองกิจการนักศึกษาได้ให้ความอนุเคราะห์ยืมพัสดุ ในการทำบุญทอดผ้าป่าของทางโรงพยาบาลสันทราย โดยมี นางสาวประภาพรรณ เทียมถวิล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ เป็นผู้แทนรับมอบ

ข่าวล่าสุด