เปิดหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 20 ก.ค. 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2558 9:36:44     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 261

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา2557? ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-20 ก.ค. 2558 โดยมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน ตามรายละเอียดดังนี้

1.นักศึกษาชาย ให้เข้าพักหอพักชายวัฒนศิลป์ อัตรา 1,200 บาท

2.นักศึกษาหญิงให้เข้าพักหญิงฝึกหัดครู 1,400 บาท

3.คณะกรรมการหอพัก 600 บาท

ในการนี้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักในภาคฤดูร้อนนี้ ให้ติดต่อลงชื่อได้ที่ห้องสำนักงานหอพัก หอพักหญิงฝึกหัดครู ระหว่างวันที 1-20 พ.ค. 2558 หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-873140

จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวล่าสุด