งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2558 16:10:37     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 135

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7-8 พค 2558 งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โดยการนำของ นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา/ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงฯ และบุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้การทำงานอาสาสมัครในประเทศไทยและในต่างชาติ จากภาคีเครือข่าย ในส่วนกลุ่มสถาบันการศึกษา ได้มีการนำเสนองานการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาสาสมัครในการทำงาน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำเสนอถึง 
1.แนวทางการสร้างเงื่อนไขการเรียนรู้งานกิจกรรมนักศึกษาผ่านระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
2.การสร้างขบวนงานผ่านโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มทำงาน งานจิตอาสาสู่การทำงานอาสาสมัครกับพื้นที่ชุมชนจริงต่อไป

ข่าวล่าสุด