..โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 816

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑๐๐ คน ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยมให้เกิดความจงรักภักดี เคารพ เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น ๔ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่างๆ หลายท่าน ร่วมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

ข่าวล่าสุด