โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประกันคุณภาพและกิจกรรมนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 20/5/2558 10:42:14     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 100

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประกันคุณภาพและกิจกรรมนักศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

ข่าวล่าสุด