โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึก 3 วิทยาเขต (แม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร)

ปรับปรุงข้อมูล : 20/5/2558 14:21:38     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 130

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึก 3 วิทยาเขต (แม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นำโดย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาจากทุกองค์ ในการนี้ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้ให้การต้อนรับคณะจาก เชียงใหม่และแพร่

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.715784358532248.1073741867.139554476155242&type=1

ข่าวล่าสุด