ประกาศ การเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับนักศึกษาใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 21/5/2558 10:12:58     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 856

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่องและหลักสูตร 4 ปี(สบทบ)ทุกสาขาวิชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 081-9907767 หรือ 053-875308 ในวัน เวลา ราชการ

ข่าวล่าสุด