ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับชมรมเครือข่ายหอพักเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 22/5/2558 11:17:49     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 277

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับชมรมเครือข่ายหอพักเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

https://www.facebook.com/stumjuhome58

ข่าวล่าสุด