ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร

ปรับปรุงข้อมูล : 29/5/2558 15:36:40     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 294

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรสามารถตรวจสอบประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ที่ เว็บไซต์www.msat.mju.ac.th

ข่าวล่าสุด