รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา (งานที่ 1)

ปรับปรุงข้อมูล : 3/6/2558 10:26:13     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 353

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา (งานที่ 1)

งานที่ทำ : ช่วยงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วัน-เวลา : วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00-12.00 น.
สถานที่ : อนุสาวรีย์คุณพระช่วงฯ
จำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 5 ชั่วโมง
จำนวนที่รับ : 50 คน
หากสนใจ : ลงชื่อได้ที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข วันที่ 2-5 มิ.ย. 2558

(เก็บชั่วโมงไว้ใช้ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาจะต้องขอใบรับรองการทำกิจกรรมจากระบบระเบียนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเท่านั้น จะไม่มีการเขียนเอกสารด้วยมือ)

แหล่งที่มา https://www.facebook.com/StudentloanMaejo/posts/858878777492658?notif_t=notify_me

ข่าวล่าสุด