รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา (งานที่ 3)

ปรับปรุงข้อมูล : 3/6/2558 10:24:34     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 155

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา (งานที่ 3)
งานที่ทำ : ช่วยงานฝ่ายพิธีการ งานอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
วัน เวลา : วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-15.00 น.
สถานที่ : อาคารส่งเสริมบูรณาการ (ตรงข้ามตึก 70 ปี)
การแต่งกาย : ชุดคุณธรรม
จำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 2 ชั่วโมง
จำนวนที่รับ : 100 คน
หากสนใจ : ลงชื่อที่งานกองทุนฯ 3-5 มิ.ย. 58
(เก็บชั่วโมงไว้ใช้ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาจะต้องขอใบรับรองการทำกิจกรรมจากระบบระเบียนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเท่านั้น จะไม่มีการเขียนเอกสารด้วยมือ)

ข่าวล่าสุด