พิธีทำบุญ ห้องทำงานฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษา ประจำปี 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 5/6/2558 10:27:47     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 108

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีทำบุญ ห้องทำงานฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษา ประจำปี 2558

ข่าวล่าสุด