คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม"พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้" ประจำปีการศึกษา 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 8/6/2558 13:56:04     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1413

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
"พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้"
ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวล่าสุด