โครงการจัดการความรู้กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา (การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านกิจกรรมนักศึกษา)

ปรับปรุงข้อมูล : 10/6/2558 14:03:20     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 102

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา (กองกิจการนักศึกษา กองแนะแนวฯ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแม่โจ้) จัดโครงการจัดการความรู้กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา (การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านกิจกรรมนักศึกษา) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวล่าสุด