ประชุมเพื่อพิจารณาปฏิทินกิจกรรมกองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 11/6/2558 17:02:25     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 109

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมกับหัวหน้างานในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อพิจารณาปฏิทินกิจกรรมกองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมศิขเรศ ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวล่าสุด